Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες / Ιατρική, Νοσηλευτική και Κοινωνική Κάλυψη

Ιατρική, Νοσηλευτική και Κοινωνική Κάλυψη

Η Νοσηλευτική ομάδα λειτουργεί με σκοπό την ευημερία του ασθενή 24 ώρες το 24ωρο, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της διεπιστημονικής ομάδας.

Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο και μπορεί να αναλάβει διάφορους ρόλους και αρμοδιότητες, όπως παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς και συμβουλευτική στις οικογένειές τους, οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό όλων των διαστάσεων της νοσηλευτικής φροντίδας και των πραγματοποιούμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων, άσκηση πρωτοβάθμιας κοινοτικής νοσηλευτικής κλπ.

Η Κλινική φροντίζει να παρέχει δυνατότητες συστηματικής επιστημονικής επιμόρφωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η ίδια η νοσηλευτική ομάδα διαμορφώνει ομάδα Βallint σε μηνιαία βάση για την αντιμετώπιση και συνεχή αποφόρτιση των συναισθημάτων των ίδιων των νοσηλευτών.

Κοινωνικές Υπηρεσίες:

Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Έχουν ενεργό ρόλο στην διαφύλαξη των συμφερόντων των ασθενών και βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση μεθόδων και παρεμβάσεων με στόχο:

  • Τη συστηματική συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία σε ατομική ή μικρο-ομαδική βάση, με τους ασθενείς και τις οικογένειες.
  • Τη σύνδεση ανάμεσα στην Κλινική και τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τους φορείς, με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
  • Τη συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα της κλινικής.
  • Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών
  • Την προσπάθεια εξάλειψης των προκαταλήψεων.
  • Τη συμβολή στην οργάνωση εξωτερικών και εσωτερικών δραστηριοτήτων της Κλινικής.

Ο Παθολόγος και ο Γενικός Ιατρός έχουν καθημερινή επαφή με τους ασθενείς καλύπτοντας τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους

Ο Ψυχίατρος έχει κεντρικό ρόλο στην Κλινική αντιμετώπιση (διάγνωση, θεραπευτικός σχεδιασμός, διαχείριση περιστατικού, φαρμακευτική αγωγή, κλπ.), στη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης της πορείας του ασθενούς στην οποία και προΐσταται, στη διασυνδετική – συμβουλευτική υποστήριξη, στην συνεργασία με την κοινότητα, στην εκπαίδευση της διεπαγγελματικής ομάδας.

Οι υπόλοιποι Ιατροί – συνεργάτες καλούνται κατά περίπτωση όπως επιτάσσει η αρτιότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών.

Άλλες Υπηρεσίες

Περίθαλψη

Αντιμετωπίζουμε και θεραπεύουμε την ψυχική ασθένεια ολιστικά, προσφέροντας αξιολόγηση και αντιμετώπιση από μια ευρεία διεπιστημονική ομάδα που ..

Θεραπευτική Ομάδα

Στην Κλινική πραγματοποιούνται τακτικές συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας και άλλες ομαδικές δραστηριότητες εργοθεραπευτικού ..

Διατροφή

Η Κλινική διατροφολόγος που συνεργάζεται με την Κλινική έχει φροντίσει για το καθημερινό διαιτολόγιο των ασθενών με γνώμονα τις διατροφικές ..

Η προσέγγισή μας βοηθά στη βελτίωση και τη σταθεροποίηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων