Διατροφή

Η Κλινική διατροφολόγος που συνεργάζεται με την Κλινική έχει φροντίσει για το καθημερινό διαιτολόγιο των ασθενών

Το καθημερινό διαιτολόγιο διαμορφώνεται με γνώμονα τις διατροφικές ανάγκες των ασθενών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων παθολογικών και ψυχιατρικών νόσων.

Όλα τα γεύματα προετοιμάζονται με ιδιαίτερη φροντίδα, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα εποχικά υλικά. Η κουζίνας της Κλινικής λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και πληροί αυστηρούς κανόνες υγιεινής κατά ΕΝ ISO.

Πάντα ζητάμε ευγενικά από τους επισκέπτες, να μην προσκομίζουν φαγώσιμα στους ασθενείς, καθώς κάθε ασθενής ακολουθεί εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN ISO.

Άλλες Υπηρεσίες

Περίθαλψη

Αντιμετωπίζουμε και θεραπεύουμε την ψυχική ασθένεια ολιστικά, προσφέροντας αξιολόγηση και αντιμετώπιση από μια ευρεία διεπιστημονική ομάδα που ..

Ιατρική, Νοσηλευτική και Κοινωνική Κάλυψη

Η Νοσηλευτική ομάδα λειτουργεί με σκοπό την ευημερία του ασθενή 24 ώρες το 24ωρο, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της ..

Θεραπευτική Ομάδα

Στην Κλινική πραγματοποιούνται τακτικές συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας και άλλες ομαδικές δραστηριότητες εργοθεραπευτικού ..

Η προσέγγισή μας βοηθά στη βελτίωση και τη σταθεροποίηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων